Fundacja rodzinna sposobem na kumulowanie rodzinnego majątku

13 czerwca 2022

Choć na razie ogłoszono jedynie projekt ustawy o fundacji rodzinnej, to już spotyka się z dużym zainteresowaniem. Wielu przedsiębiorców dostrzega w fundacji rodzinnej szansę na zabezpieczenie biznesu i ochronę majątku przed rozdrobnieniem po przeprowadzeniu sukcesji. 

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu,  ok. 830 tys. przedsiębiorstw w Polsce to przedsiębiorstwa rodzinne, które generują przychód o łącznej wartości 322 mld zł w skali roku. Część przedsiębiorców planuje sukcesję w ciągu najbliższych kilku lat, lecz w wielu przypadkach następcy nie są zainteresowani prowadzeniem rodzinnego biznesu. Oprócz tego przyszli spadkodawcy muszą się liczyć z trudnościami w podejmowaniu decyzji w rodzinie, szczególnie, gdy jest wielu potencjalnych następców. 

Remedium na te bolączki ma stanowić fundacja rodzinna. To konstrukcja, która z powodzeniem od lat sprawdza się w wielu europejskich krajach i miejmy nadzieję, że niebawem będzie można ją stosować również w Polsce.

Projektodawcy ustawy o fundacji rodzinnej zauważyli potrzebę stworzenia nowych regulacji prawnych, które zapewnią dostateczną ochronę przed rozdrobnieniem majątku po przeprowadzeniu sukcesji. Wskazali następujące cele ustawy o fundacji rodzinnej:

  • wprowadzenie instytucji prawnej służącej do kumulowania rodzinnego majątku;
  • zatrzymanie kapitału w kraju na wiele pokoleń;
  • zwiększenie potencjału krajowych inwestycji;
  • minimalizowanie ryzyka nieudanej sukcesji;
  • gwarantowanie kontynuacji działalności biznesowej.

Obecnie projekt ustawy o fundacji rodzinnej jest na etapie opiniowania. O postępach w pracach legislacyjnych będziemy informować na bieżąco.

 

dr Martyna Komarowska-Horosz

 

Źródło:

projekt ustawy o fundacji rodzinnej z dn.  15.10.2021 r.