Prawo spadkowe

Czy osoby w związku partnerskim mogą po sobie dziedziczyć?

18 kwietnia 2024
Polskie prawo spadkowe określa dwie możliwe formy dziedziczenia – ustawowe oraz testamentowe. Spadkobiercy ustawowi zostali podzieleni na sześć grup, jednakże w żadnej z nich nie znalazł się partner lub partnerka ...

Zagraniczna nieruchomość w spadku. Prawo spadkowe którego państwa wybrać?

05 kwietnia 2024
Coraz częściej zdarza się, że w majątku spadkowym znajdują się składniki położone za granicą, w szczególności nieruchomości. Istotnym elementem planowania spadkowego jest w takiej sytuacji wybór właściwego prawa, które będzie ...

Spadek pusty, ale były darowizny. Jak liczyć przedawnienie roszczenia o zachowek?

23 lutego 2024
Zasadą jest, że do zapłaty zachowku zobowiązany jest spadkobierca testamentowy. Zdarzają się jednak sytuacje, w których spadkodawca cały majątek rozdysponuje w drodze darowizn, a wartość majątku spadkowego jest równa zeru. ...

Miarkowanie zachowku przy uwzględnieniu sytuacji osobistej i majątkowej – nowa instytucja prawa spadkowego

15 stycznia 2024
Ustawodawca, uwzględniając liczne głosy doktryny oraz orzecznictwo, wprowadził ustawowy mechanizm korekty terminu płatności oraz wysokości roszczenia o zachowek. Uzasadnieniem sądowej ingerencji w roszczenie o zachowek będą względy osobiste i majątkowe ...

4. wydanie „Rozliczeń związanych ze spadkiem”

08 stycznia 2024
Nowe wydanie „Rozliczeń związanych ze spadkiem” autorstwa J. Bieluka już dostępne.  Nakładem wydawnictwa C. H. Beck ukazało się właśnie 4. wydanie książki autorstwa mecenasa Jerzego Bieluka „Rozliczenia związane ze spadkiem. ...

Wykaz i spis inwentarza – narzędzia ograniczające odpowiedzialność za długi spadkowe

01 grudnia 2023
Wykaz oraz spis inwentarza to narzędzia, które służą wykazaniu ograniczenia odpowiedzialności za długi wchodzące w skład spadku, który spadkobierca przyjął z dobrodziejstwem inwentarza. Czym się różnią? Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem ...

Umowa o zrzeczenie się prawa do zachowku – narzędzie do planowania spadkowego

10 listopada 2023
Przepis, który potwierdza, że spadkobierca ustawowy może zrzec się prawa do zachowku w całości lub w części obowiązuje już od jakiegoś czasu. Taka umowa może być ciekawym narzędziem do planowania spadkowego. ...

Sprzedaż udziałów w odziedziczonej nieruchomości

25 sierpnia 2023
Na podstawie testamentu Jan powołał do spadku troje swoich dzieci i siostrzenicę, każde z nich w udziale po ¼. Dziedziczenie zostało potwierdzone prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku. Spadkobiercy nie ...

Czy dalszych krewnych ominie dziedziczenie ustawowe?

14 lipca 2023
Krąg spadkobierców ustawowych jest względnie stały. W ciągu ostatnich lat nie podlegał on modyfikacjom. Obecnie planowane są w tym zakresie zmiany. Sejm przyjął projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego. Nowela ma ograniczyć ...

Kiedy warto powołać wykonawcę testamentu i jak to zrobić?

29 czerwca 2023
Wykonawca testamentu ma za zadanie czuwać nad dokładnym wypełnieniem testamentu i uszanowaniem ostatniej woli testatora. Kiedy warto powołać wykonawcę testamentu? Jak to zrobić i jakie są jego zadania? Kim jest ...