Prawo spadkowe

Przekazanie gospodarstwa rolnego. Kiedy następca będzie musiał zapłacić zachowek?

12 lipca 2024
Objęcie gospodarstwa rolnego przez następcę może nastąpić zarówno za życia rolnika, jak i po jego śmierci. Wybór odpowiedniego momentu i formy przekazania ma kluczowe znaczenie dla płynności tego procesu oraz ...

Wydziedziczenie dziecka a zachowek dla wnuka

28 czerwca 2024
Wydziedziczenie dziecka a zachowek dla wnuka to zagadnienie, które budzi wiele pytań i wątpliwości. Spadkodawca może sporządzić testament, w którym wyłączy konkretne osoby z dziedziczenia, na przykład własne dziecko (testament ...

Umowny dział spadku. Czy dysproporcja wartości ma wpływ na ważność umowy?

20 czerwca 2024
Gdy spadkobiercy pozostają zgodni, co do sposobu dokonania działu spadku, to dział może nastąpić w drodze umowy. Spadkobiercy mają swobodę w kształtowaniu treści umowy o dział spadku. Jednak czy korzyść ...

Zasiedzenie udziałów w nieruchomości w postępowaniu o dział spadku. Co trzeba wiedzieć?

10 czerwca 2024
Po śmierci spadkodawcy jego majątek przechodzi na spadkobierców, stając się ich wspólną własnością do momentu działu spadku. Podziału można dokonać zarówno przed notariuszem, jak i w sądzie, jednak jedynie w ...

Dyspozycja wkładem czyli jak zadbać o pieniądze w banku na wypadek śmierci?

17 maja 2024
Zapobiegliwi posiadacze rachunków bankowych często dokonują tzw. dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Co to oznacza i jakie wywołuje skutki? Polecenie dla banku na wypadek śmierci Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci ...

Czy osoby w związku partnerskim mogą po sobie dziedziczyć?

18 kwietnia 2024
Polskie prawo spadkowe określa dwie możliwe formy dziedziczenia – ustawowe oraz testamentowe. Spadkobiercy ustawowi zostali podzieleni na sześć grup, jednakże w żadnej z nich nie znalazł się partner lub partnerka ...

Zagraniczna nieruchomość w spadku. Prawo spadkowe którego państwa wybrać?

05 kwietnia 2024
Coraz częściej zdarza się, że w majątku spadkowym znajdują się składniki położone za granicą, w szczególności nieruchomości. Istotnym elementem planowania spadkowego jest w takiej sytuacji wybór właściwego prawa, które będzie ...

Spadek pusty, ale były darowizny. Jak liczyć przedawnienie roszczenia o zachowek?

23 lutego 2024
Zasadą jest, że do zapłaty zachowku zobowiązany jest spadkobierca testamentowy. Zdarzają się jednak sytuacje, w których spadkodawca cały majątek rozdysponuje w drodze darowizn, a wartość majątku spadkowego jest równa zeru. ...

Miarkowanie zachowku przy uwzględnieniu sytuacji osobistej i majątkowej – nowa instytucja prawa spadkowego

15 stycznia 2024
Ustawodawca, uwzględniając liczne głosy doktryny oraz orzecznictwo, wprowadził ustawowy mechanizm korekty terminu płatności oraz wysokości roszczenia o zachowek. Uzasadnieniem sądowej ingerencji w roszczenie o zachowek będą względy osobiste i majątkowe ...

4. wydanie „Rozliczeń związanych ze spadkiem”

08 stycznia 2024
Nowe wydanie „Rozliczeń związanych ze spadkiem” autorstwa J. Bieluka już dostępne.  Nakładem wydawnictwa C. H. Beck ukazało się właśnie 4. wydanie książki autorstwa mecenasa Jerzego Bieluka „Rozliczenia związane ze spadkiem. ...