Nie zostawiaj dziedziczenia przypadkowi

Sprzedaż udziałów w odziedziczonej nieruchomości

Na podstawie testamentu Jan powołał do spadku troje swoich dzieci i siostrzenicę, każde z nich w udziale po ¼. Dziedziczenie zostało potwierdzone prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku. Spadkobiercy nie przeprowadzili działu spadku, gdyż pozostają w konflikcie co do sposobu dokonania działu spadku i ustalenia jego wartości. W skład majątku spadkowego wchodziła m.in. nieruchomość o […]

Jak przedłużyć czas trwania zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku?

Zarząd sukcesyjny jest instytucją tymczasową, która ma umożliwić spadkobiercom uregulowanie spraw związanych ze spadkobraniem, zapewniając jednocześnie ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wygasa z upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Co w sytuacji, gdy dwa lata nie wystarczą na uporządkowanie spraw związanych z odziedziczonym przedsiębiorstwem? Przepisy przewidują wyjątkową możliwość przedłużenia czasu trwania zarządu sukcesyjnego. W tym celu […]

Jak opodatkowane jest nabycie w drodze dziedziczenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej?

Zasadą jest, że nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem dziedziczenia podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Od tej reguły istnieje jednak sporo wyjątków. Preferencyjne zasady dotyczą m.in. nabycia własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Z jakich ułatwień mogą skorzystać osoby kontynuujące prowadzenie firmy? Przy spełnieniu jakich warunków nabycie przedsiębiorstwa osoby fizycznej może podlegać zwolnieniu od […]

O organach fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna jest rozwiązaniem, które pozwala na kontynuację biznesu oraz ochronę majątku w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie. Pozwala również na odseparowanie biznesu od rodziny, ponieważ majątek rodzinny staje się własnością fundacji rodzinnej. Aby fundacja działała sprawie, muszą zostać powołane odpowiednie organy wymienione w ustawie z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Do […]
 • Prawo spadkowe

  Prawo spadkowe wyznacza zasady dysponowania przyszłym spadkiem przez spadkodawcę oraz określa prawa i obowiązki spadkobierców.
 • Zarząd sukcesyjny

  Pozwala na tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem po śmierci właściciela. To rozwiązanie, które umożliwia zachowanie ciągłości działalności gospodarczej.
 • Podatki

  Przyjęcie spadku ma konsekwencje w prawie podatkowym. Zagadnienia podatkowe mogą być elementem planowania spadkowego.
 • Fundacja rodzinna

  Fundacja rodzinna ma służyć zachowaniu majątku spadkodawcy w całości, przy zapewnieniu dochodów spadkobiercom.