Nie zostawiaj dziedziczenia przypadkowi

Przekazanie gospodarstwa rolnego. Kiedy następca będzie musiał zapłacić zachowek?

Objęcie gospodarstwa rolnego przez następcę może nastąpić zarówno za życia rolnika, jak i po jego śmierci. Wybór odpowiedniego momentu i formy przekazania ma kluczowe znaczenie dla płynności tego procesu oraz dla kwestii związanych z zachowkiem. Przekazanie gospodarstwa rolnego za życia rolnika następuje poprzez zawarcie umowy, co zapewnia płynne przejście gospodarstwa na młodsze pokolenie. Natomiast przejęcie […]

Czy zarząd sukcesyjny pozwala na sukcesję decyzji administracyjnych?

Wielu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zetknęło się z potrzebą uzyskania decyzji administracyjnej, która była warunkiem do prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zasadą jest, że decyzje takie nie podlegają sukcesji administracyjnoprawnej. Zarząd sukcesyjny wprowadza wyjątek od tej reguły. Pozwala na przejęcie praw i obowiązków wynikających z decyzji przez inny podmiot, jednak pod pewnymi […]

Jak opodatkowane jest nabycie w drodze dziedziczenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej?

Zasadą jest, że nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem dziedziczenia podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Od tej reguły istnieje jednak sporo wyjątków. Preferencyjne zasady dotyczą m.in. nabycia własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Z jakich ułatwień mogą skorzystać osoby kontynuujące prowadzenie firmy? Przy spełnieniu jakich warunków nabycie przedsiębiorstwa osoby fizycznej może podlegać zwolnieniu od […]

Czy fundacja rodzinna zmieniła zasady ustalania podstawy do obliczania zachowku?

Fundacja rodzinna wprowadziła wiele zmian w porządku prawnym. Zmiany obejmują również regulacje spadkowe, w tym dotyczące zachowku. Dotychczas przy obliczaniu zachowku doliczało się do spadku zapisy windykacyjne oraz darowizny dokonane przez spadkodawcę. Co zmieniło się od 22 maja 2023 r.? Z pewnością fundacja rodzinna stanowi istotne uzupełnienie prawa spadkowego w zakresie dotyczącym sukcesji firm rodzinnych. […]
 • Prawo spadkowe

  Prawo spadkowe wyznacza zasady dysponowania przyszłym spadkiem przez spadkodawcę oraz określa prawa i obowiązki spadkobierców.
 • Zarząd sukcesyjny

  Pozwala na tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem po śmierci właściciela. To rozwiązanie, które umożliwia zachowanie ciągłości działalności gospodarczej.
 • Podatki

  Przyjęcie spadku ma konsekwencje w prawie podatkowym. Zagadnienia podatkowe mogą być elementem planowania spadkowego.
 • Fundacja rodzinna

  Fundacja rodzinna ma służyć zachowaniu majątku spadkodawcy w całości, przy zapewnieniu dochodów spadkobiercom.