Nie zostawiaj dziedziczenia przypadkowi

Czym jest transmisja spadku?

Transmisja prawa do spadku jest uregulowana w art. 1017 Kodeksu Cywilnego: Jeżeli przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku spadkobierca zmarł nie złożywszy takiego oświadczenia, oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone przez jego spadkobierców. Termin do złożenia tego oświadczenia nie może się skończyć wcześniej aniżeli termin […]

Jak przedłużyć czas trwania zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku?

Zarząd sukcesyjny jest instytucją tymczasową, która ma umożliwić spadkobiercom uregulowanie spraw związanych ze spadkobraniem, zapewniając jednocześnie ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wygasa z upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Co w sytuacji, gdy dwa lata nie wystarczą na uporządkowanie spraw związanych z odziedziczonym przedsiębiorstwem? Przepisy przewidują wyjątkową możliwość przedłużenia czasu trwania zarządu sukcesyjnego. W tym celu […]

Wypłacone zyski przedsiębiorstwa w spadku bez daniny solidarnościowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 7 czerwca 2022 r. korzystną interpretację indywidualną, dotyczącą daniny solidarnościowej od zysków osiągniętych przez przedsiębiorstwo w spadku. Sprawa rozstrzygnięta przez Dyrektora KIS dotyczyła przedsiębiorstwa, którego działalność postanowili kontynuować spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy. Powołany zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku (wnioskodawczyni – żona zmarłego), planowała wypłacić zysk za 2021 r. właścicielom przedsiębiorstwa w […]

Obrót nieruchomościami rolnymi a fundacja rodzinna

Prezydent podpisał już ustawę o fundacjach rodzinnych. To doskonałe narzędzie do przeprowadzenia sukcesji majątku rodzinnego, również tego, w którego skład wchodzą nieruchomości rolne. Specyfika obrotu nieruchomościami rolnymi nasuwa jednak szereg pytań, o funkcjonowanie fundacji rodzinnej. Czy fundacja rodzinna może swobodnie nabyć nieruchomości rolne a następnie je zbyć na rzecz beneficjenta? Co z prawem pierwokupu i […]
 • Prawo spadkowe

  Prawo spadkowe wyznacza zasady dysponowania przyszłym spadkiem przez spadkodawcę oraz określa prawa i obowiązki spadkobierców.
 • Zarząd sukcesyjny

  Pozwala na tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem po śmierci właściciela. To rozwiązanie, które umożliwia zachowanie ciągłości działalności gospodarczej.
 • Podatki

  Przyjęcie spadku ma konsekwencje w prawie podatkowym. Zagadnienia podatkowe mogą być elementem planowania spadkowego.
 • Fundacja rodzinna

  Fundacja rodzinna ma służyć zachowaniu majątku spadkodawcy w całości, przy zapewnieniu dochodów spadkobiercom.