Nie zostawiaj dziedziczenia przypadkowi

Wykaz i spis inwentarza - narzędzia ograniczające odpowiedzialność za długi spadkowe

Wykaz oraz spis inwentarza to narzędzia, które służą wykazaniu ograniczenia odpowiedzialności za długi wchodzące w skład spadku, który spadkobierca przyjął z dobrodziejstwem inwentarza. Czym się różnią? Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza następuje w dwóch trybach: z mocy prawa, gdy upłynie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się przez spadkobiercę o tytule […]

Czy zarząd sukcesyjny pozwala na sukcesję decyzji administracyjnych?

Wielu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zetknęło się z potrzebą uzyskania decyzji administracyjnej, która była warunkiem do prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zasadą jest, że decyzje takie nie podlegają sukcesji administracyjnoprawnej. Zarząd sukcesyjny wprowadza wyjątek od tej reguły. Pozwala na przejęcie praw i obowiązków wynikających z decyzji przez inny podmiot, jednak pod pewnymi […]

Jak opodatkowane jest nabycie w drodze dziedziczenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej?

Zasadą jest, że nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem dziedziczenia podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Od tej reguły istnieje jednak sporo wyjątków. Preferencyjne zasady dotyczą m.in. nabycia własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Z jakich ułatwień mogą skorzystać osoby kontynuujące prowadzenie firmy? Przy spełnieniu jakich warunków nabycie przedsiębiorstwa osoby fizycznej może podlegać zwolnieniu od […]

O fundatorze fundacji rodzinnej

Najważniejszą osobą w fundacji rodzinnej jest fundator. To właśnie dzięki niemu powstaje fundacja rodzinna. To on ustala zasady jej funkcjonowania w statucie i wyposaża fundację rodzinną w majątek. Kto może zostać fundatorem fundacji rodzinnej? Fundatorem fundacji rodzinnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Fundacji rodzinnej nie może więc założyć osoba […]
 • Prawo spadkowe

  Prawo spadkowe wyznacza zasady dysponowania przyszłym spadkiem przez spadkodawcę oraz określa prawa i obowiązki spadkobierców.
 • Zarząd sukcesyjny

  Pozwala na tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem po śmierci właściciela. To rozwiązanie, które umożliwia zachowanie ciągłości działalności gospodarczej.
 • Podatki

  Przyjęcie spadku ma konsekwencje w prawie podatkowym. Zagadnienia podatkowe mogą być elementem planowania spadkowego.
 • Fundacja rodzinna

  Fundacja rodzinna ma służyć zachowaniu majątku spadkodawcy w całości, przy zapewnieniu dochodów spadkobiercom.