Nie zostawiaj dziedziczenia przypadkowi

Czy każdy spadkobierca ustawowy może dochodzić zachowku?

Zachowek to roszczenie pieniężne, które przysługuje osobom najbliższym spadkodawcy, gdy nie otrzymały należnego im udziału w spadku. Jednak nie każdy spadkobierca ustawowy może żądać zachowku po zmarłym. Kto więc ma prawo do zachowku? Jaka jest wysokość zachowku? Zachowek przysługuje osobom uprawnionym tylko wtedy, gdy nie otrzymały od spadkodawcy należnej wartości w postaci uczynionej przez spadkodawcę […]

Jak przedłużyć czas trwania zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku?

Zarząd sukcesyjny jest instytucją tymczasową, która ma umożliwić spadkobiercom uregulowanie spraw związanych ze spadkobraniem, zapewniając jednocześnie ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wygasa z upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Co w sytuacji, gdy dwa lata nie wystarczą na uporządkowanie spraw związanych z odziedziczonym przedsiębiorstwem? Przepisy przewidują wyjątkową możliwość przedłużenia czasu trwania zarządu sukcesyjnego. W tym celu […]

Jak opodatkowane jest nabycie w drodze dziedziczenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej?

Zasadą jest, że nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem dziedziczenia podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Od tej reguły istnieje jednak sporo wyjątków. Preferencyjne zasady dotyczą m.in. nabycia własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Z jakich ułatwień mogą skorzystać osoby kontynuujące prowadzenie firmy? Przy spełnieniu jakich warunków nabycie przedsiębiorstwa osoby fizycznej może podlegać zwolnieniu od […]

Obrót nieruchomościami rolnymi a fundacja rodzinna

Prezydent podpisał już ustawę o fundacjach rodzinnych. To doskonałe narzędzie do przeprowadzenia sukcesji majątku rodzinnego, również tego, w którego skład wchodzą nieruchomości rolne. Specyfika obrotu nieruchomościami rolnymi nasuwa jednak szereg pytań, o funkcjonowanie fundacji rodzinnej. Czy fundacja rodzinna może swobodnie nabyć nieruchomości rolne a następnie je zbyć na rzecz beneficjenta? Co z prawem pierwokupu i […]
 • Prawo spadkowe

  Prawo spadkowe wyznacza zasady dysponowania przyszłym spadkiem przez spadkodawcę oraz określa prawa i obowiązki spadkobierców.
 • Zarząd sukcesyjny

  Pozwala na tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem po śmierci właściciela. To rozwiązanie, które umożliwia zachowanie ciągłości działalności gospodarczej.
 • Podatki

  Przyjęcie spadku ma konsekwencje w prawie podatkowym. Zagadnienia podatkowe mogą być elementem planowania spadkowego.
 • Fundacja rodzinna

  Fundacja rodzinna ma służyć zachowaniu majątku spadkodawcy w całości, przy zapewnieniu dochodów spadkobiercom.