Zarząd sukcesyjny

Czy zarząd sukcesyjny pozwala na sukcesję decyzji administracyjnych?

08 grudnia 2023
Wielu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zetknęło się z potrzebą uzyskania decyzji administracyjnej, która była warunkiem do prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zasadą jest, że decyzje takie nie ...

Co z umowami w przypadku śmierci przedsiębiorcy?

27 października 2023
Od chwili ustanowienia zarządu sukcesyjnego to zarządca sukcesyjny wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Co w takim ...

Co się dzieje z umowami o pracę po śmierci przedsiębiorcy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?

13 października 2023
Zarząd sukcesyjny ma za zadanie umożliwić kontynuację przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy, w okresie uregulowania spraw spadkowych przez spadkobierców. W wielu przypadkach nie uda się kontynuować pracy przedsiębiorstwa bez zatrzymania zespołu ...

Kto i w jakim trybie może powołać zarządcę sukcesyjnego?

06 października 2023
Zarząd sukcesyjny jest użyteczną instytucją, której głównym celem jest ułatwienie przedsiębiorcom zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w przypadku ich śmierci. Zarządcę sukcesyjnego mogą powołać podmioty wskazane w ustawie z dnia 5 ...

Jak przedłużyć czas trwania zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku?

02 marca 2023
Zarząd sukcesyjny jest instytucją tymczasową, która ma umożliwić spadkobiercom uregulowanie spraw związanych ze spadkobraniem, zapewniając jednocześnie ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wygasa z upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Co w ...

Kto może być zarządcą sukcesyjnym?

30 czerwca 2022
Zarządca sukcesyjny pełni kluczową rolę w instytucji zarządu sukcesyjnego. Jest osobą, która działając na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, zajmuje się prowadzeniem bieżących spraw przedsiębiorstwa przez okres trwania zarządu sukcesyjnego. ...

Zarząd sukcesyjny sposobem na sprawne dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

30 czerwca 2022
Śmierć przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność na podstawie wpisu do CEIDG może powodować szereg komplikacji na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego oraz podatkowego. Płynne przejęcie prowadzonej działalności gospodarczej przez spadkobierców może ...