Tag: fundacja-rodzinna

Czy fundacja rodzinna zmieniła zasady ustalania podstawy do obliczania zachowku?

02 lutego 2024
Fundacja rodzinna wprowadziła wiele zmian w porządku prawnym. Zmiany obejmują również regulacje spadkowe, w tym dotyczące zachowku. Dotychczas przy obliczaniu zachowku doliczało się do spadku zapisy windykacyjne oraz darowizny dokonane ...

O organach fundacji rodzinnej

29 września 2023
Fundacja rodzinna jest rozwiązaniem, które pozwala na kontynuację biznesu oraz ochronę majątku w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie. Pozwala również na odseparowanie biznesu od rodziny, ponieważ majątek rodzinny staje się ...

Obrót nieruchomościami rolnymi a fundacja rodzinna

09 lutego 2023
Prezydent podpisał już ustawę o fundacjach rodzinnych. To doskonałe narzędzie do przeprowadzenia sukcesji majątku rodzinnego, również tego, w którego skład wchodzą nieruchomości rolne. Specyfika obrotu nieruchomościami rolnymi nasuwa jednak szereg ...

Sukces światowych fundacji rodzinnych

31 stycznia 2023
Na świecie fundacje rodzinne funkcjonują z wielkim powodzeniem od wielu lat. Polski projekt ustawy o fundacji rodzinnej czerpie z dotychczasowych doświadczeń państw europejskich. Jeszcze tylko podpis Prezydenta, publikacja ustawy i ...

Fundacja rodzinna – ustawa uchwalona przez Sejm

09 stycznia 2023
Od dawna wyczekiwany projekt ustawy o fundacji rodzinnej został 14 grudnia 2022 r. przegłosowany w Sejmie. Trafi na posiedzenie Senatu planowane na 11–13 stycznia 2023 r. oraz do Prezydenta RP. ...

Podstawowe założenia funkcjonowania fundacji rodzinnej

30 czerwca 2022
Projekt ustawy o fundacji rodzinnej szczegółowo określa założenia jej funkcjonowania. Przede wszystkim fundacja rodzinna zarządza i zapewnia ochronę majątku fundatora i spełnia określone świadczenia na rzecz beneficjenta. Choć przepisy o ...

Fundacja rodzinna sposobem na kumulowanie rodzinnego majątku

13 czerwca 2022
Choć na razie ogłoszono jedynie projekt ustawy o fundacji rodzinnej, to już spotyka się z dużym zainteresowaniem. Wielu przedsiębiorców dostrzega w fundacji rodzinnej szansę na zabezpieczenie biznesu i ochronę majątku ...