Tag: rodzinny-biznes

Kto może być zarządcą sukcesyjnym?

30 czerwca 2022
Zarządca sukcesyjny pełni kluczową rolę w instytucji zarządu sukcesyjnego. Jest osobą, która działając na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, zajmuje się prowadzeniem bieżących spraw przedsiębiorstwa przez okres trwania zarządu sukcesyjnego. ...

Zarząd sukcesyjny sposobem na sprawne dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

30 czerwca 2022
Śmierć przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność na podstawie wpisu do CEIDG może powodować szereg komplikacji na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego oraz podatkowego. Płynne przejęcie prowadzonej działalności gospodarczej przez spadkobierców może ...

Fundacja rodzinna sposobem na kumulowanie rodzinnego majątku

13 czerwca 2022
Choć na razie ogłoszono jedynie projekt ustawy o fundacji rodzinnej, to już spotyka się z dużym zainteresowaniem. Wielu przedsiębiorców dostrzega w fundacji rodzinnej szansę na zabezpieczenie biznesu i ochronę majątku ...