Tag: zarzad-sukcesyjny

Kto i w jakim trybie może powołać zarządcę sukcesyjnego?

06 października 2023
Zarząd sukcesyjny jest użyteczną instytucją, której głównym celem jest ułatwienie przedsiębiorcom zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w przypadku ich śmierci. Zarządcę sukcesyjnego mogą powołać podmioty wskazane w ustawie z dnia 5 ...

Kto może być zarządcą sukcesyjnym?

30 czerwca 2022
Zarządca sukcesyjny pełni kluczową rolę w instytucji zarządu sukcesyjnego. Jest osobą, która działając na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, zajmuje się prowadzeniem bieżących spraw przedsiębiorstwa przez okres trwania zarządu sukcesyjnego. ...

Zarząd sukcesyjny sposobem na sprawne dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

30 czerwca 2022
Śmierć przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność na podstawie wpisu do CEIDG może powodować szereg komplikacji na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego oraz podatkowego. Płynne przejęcie prowadzonej działalności gospodarczej przez spadkobierców może ...