Fundacja rodzinna – ustawa uchwalona przez Sejm

09 stycznia 2023

Od dawna wyczekiwany projekt ustawy o fundacji rodzinnej został 14 grudnia 2022 r. przegłosowany w Sejmie. Trafi na posiedzenie Senatu planowane na 11–13 stycznia 2023 r. oraz do Prezydenta RP. To odpowiedź na biznesowe potrzeby rodzinnych firm.

Czym jest fundacja rodzinna i jaki jest jej cel?

Fundacje rodzinna to odrębna kategoria osób prawnych. Należy je odróżnić od spółek handlowych, a także od fundacji z sektora NGO.

Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Może ją utworzyć osoba fizyczna – fundator, który określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej.

Tradycje prawne  i tradycje rodzinne

Fundacja już od czasów starożytnych oznacza kapitał przeznaczony na określony cel i posiadający reguły jego dysponowania. Pierwsze znane fundacje tworzono w celach prywatnych – rodzinnych. Dopiero z upływem czasu zaczęto kojarzyć je z instytucjami dobroczynnymi.

Jednym z pierwszych aktów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości był Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i o zatwierdzaniu darowizn i zapisów. Już wtedy fundacje mogły być tworzone zarówno do celów dobroczynnych, jak i celów prywatnych – rodzinnych.

Po II wojnie światowej, wraz ze zmianą ustroju państwa, zerwano z wielowiekową tradycją fundacji rodzinnej. Obecnie powracamy do sprawdzonego już rozwiązania. Fundacje rodzinne istnieją w wielu państwach (m.in. Szwajcarii, Niemczech, Austrii). Polskie rozwiązania opierają się na  ich doświadczeniach.

Proces legislacyjny

Obecnie czekamy na przyjęcie ustawy przez Senat, następnie na podpis Prezydenta i opublikowanie ustawy. Ustawa ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, prawdopodobnie w pierwszej połowie 2023 roku.

dr Martyna Komarowska-Horosz, radca prawny

 

Pomoc prawna – Prawo do spadku

 

Więcej o fundacji rodzinnej:

Fundacja rodzinna sposobem na kumulowanie rodzinnego majątku – Prawo do spadku

Podstawowe założenia funkcjonowania fundacji rodzinnej – Prawo do spadku