Obrót nieruchomościami rolnymi a fundacja rodzinna

09 lutego 2023

Prezydent podpisał już ustawę o fundacjach rodzinnych. To doskonałe narzędzie do przeprowadzenia sukcesji majątku rodzinnego, również tego, w którego skład wchodzą nieruchomości rolne.

Specyfika obrotu nieruchomościami rolnymi nasuwa jednak szereg pytań, o funkcjonowanie fundacji rodzinnej.

  • Czy fundacja rodzinna może swobodnie nabyć nieruchomości rolne a następnie je zbyć na rzecz beneficjenta?
  • Co z prawem pierwokupu i nabycia, które przysługuje KOWR?
  • Czy KOWR może ingerować w transakcje na udziałach i akcjach spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych?

Odpowiedzi na te pytania publikują na stronie dedykowanej ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego ukur.pl prawnicy Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy.