Aktualności

O organach fundacji rodzinnej

29 września 2023
Fundacja rodzinna jest rozwiązaniem, które pozwala na kontynuację biznesu oraz ochronę majątku w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie. Pozwala również na odseparowanie biznesu od rodziny, ponieważ majątek rodzinny staje się ...

Sprzedaż udziałów w odziedziczonej nieruchomości

25 sierpnia 2023
Na podstawie testamentu Jan powołał do spadku troje swoich dzieci i siostrzenicę, każde z nich w udziale po ¼. Dziedziczenie zostało potwierdzone prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku. Spadkobiercy nie ...

Czy dalszych krewnych ominie dziedziczenie ustawowe?

14 lipca 2023
Krąg spadkobierców ustawowych jest względnie stały. W ciągu ostatnich lat nie podlegał on modyfikacjom. Obecnie planowane są w tym zakresie zmiany. Sejm przyjął projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego. Nowela ma ograniczyć ...

Kiedy warto powołać wykonawcę testamentu i jak to zrobić?

29 czerwca 2023
Wykonawca testamentu ma za zadanie czuwać nad dokładnym wypełnieniem testamentu i uszanowaniem ostatniej woli testatora. Kiedy warto powołać wykonawcę testamentu? Jak to zrobić i jakie są jego zadania? Kim jest ...

Mieszkanie ze spadku sprzedane – co podlega podziałowi pomiędzy spadkobierców? Zasada surogacji w dziale spadku

16 czerwca 2023
Moment odziedziczenia spadku i jego podział pomiędzy spadkobierców często dzieli długi okres czasu. Przedmioty należące do spadku mogą w tym czasie zostać sprzedane, zniszczone, czy zużyte. W jaki sposób uwzględnić ...

Czy każdy spadkobierca ustawowy może dochodzić zachowku?

19 kwietnia 2023
Zachowek to roszczenie pieniężne, które przysługuje osobom najbliższym spadkodawcy, gdy nie otrzymały należnego im udziału w spadku. Jednak nie każdy spadkobierca ustawowy może żądać zachowku po zmarłym. Kto więc ma ...

Jak opodatkowane jest nabycie w drodze dziedziczenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej?

04 kwietnia 2023
Zasadą jest, że nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem dziedziczenia podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Od tej reguły istnieje jednak sporo wyjątków. Preferencyjne zasady dotyczą m.in. nabycia ...

Czym jest transmisja spadku?

21 marca 2023
Transmisja prawa do spadku jest uregulowana w art. 1017 Kodeksu Cywilnego: Jeżeli przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku spadkobierca zmarł nie złożywszy takiego oświadczenia, ...

Służebność mieszkania na darowanej nieruchomości pomniejsza zachowek

08 marca 2023
W praktyce zdarza się, że spadkodawca dąży do uregulowania swoich spraw majątkowych jeszcze za życia. Często dochodzi do sytuacji, w których przekazuje swoje mieszkanie wybranej osobie w drodze umowy darowizny. ...

Jak przedłużyć czas trwania zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku?

02 marca 2023
Zarząd sukcesyjny jest instytucją tymczasową, która ma umożliwić spadkobiercom uregulowanie spraw związanych ze spadkobraniem, zapewniając jednocześnie ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wygasa z upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Co w ...