Aktualności

Czym jest transmisja spadku?

21 marca 2023
Transmisja prawa do spadku jest uregulowana w art. 1017 Kodeksu Cywilnego: Jeżeli przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku spadkobierca zmarł nie złożywszy takiego oświadczenia, ...

Służebność mieszkania na darowanej nieruchomości pomniejsza zachowek

08 marca 2023
W praktyce zdarza się, że spadkodawca dąży do uregulowania swoich spraw majątkowych jeszcze za życia. Często dochodzi do sytuacji, w których przekazuje swoje mieszkanie wybranej osobie w drodze umowy darowizny. ...

Jak przedłużyć czas trwania zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku?

02 marca 2023
Zarząd sukcesyjny jest instytucją tymczasową, która ma umożliwić spadkobiercom uregulowanie spraw związanych ze spadkobraniem, zapewniając jednocześnie ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wygasa z upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Co w ...

Obrót nieruchomościami rolnymi a fundacja rodzinna

09 lutego 2023
Prezydent podpisał już ustawę o fundacjach rodzinnych. To doskonałe narzędzie do przeprowadzenia sukcesji majątku rodzinnego, również tego, w którego skład wchodzą nieruchomości rolne. Specyfika obrotu nieruchomościami rolnymi nasuwa jednak szereg ...

Sukces światowych fundacji rodzinnych

31 stycznia 2023
Na świecie fundacje rodzinne funkcjonują z wielkim powodzeniem od wielu lat. Polski projekt ustawy o fundacji rodzinnej czerpie z dotychczasowych doświadczeń państw europejskich. Jeszcze tylko podpis Prezydenta, publikacja ustawy i ...

Fundacja rodzinna – ustawa uchwalona przez Sejm

09 stycznia 2023
Od dawna wyczekiwany projekt ustawy o fundacji rodzinnej został 14 grudnia 2022 r. przegłosowany w Sejmie. Trafi na posiedzenie Senatu planowane na 11–13 stycznia 2023 r. oraz do Prezydenta RP. ...

Kto może być zarządcą sukcesyjnym?

30 czerwca 2022
Zarządca sukcesyjny pełni kluczową rolę w instytucji zarządu sukcesyjnego. Jest osobą, która działając na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, zajmuje się prowadzeniem bieżących spraw przedsiębiorstwa przez okres trwania zarządu sukcesyjnego. ...

Zarząd sukcesyjny sposobem na sprawne dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

30 czerwca 2022
Śmierć przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność na podstawie wpisu do CEIDG może powodować szereg komplikacji na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego oraz podatkowego. Płynne przejęcie prowadzonej działalności gospodarczej przez spadkobierców może ...

Wypłacone zyski przedsiębiorstwa w spadku bez daniny solidarnościowej

30 czerwca 2022
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 7 czerwca 2022 r. korzystną interpretację indywidualną, dotyczącą daniny solidarnościowej od zysków osiągniętych przez przedsiębiorstwo w spadku. Sprawa rozstrzygnięta przez Dyrektora KIS dotyczyła przedsiębiorstwa, którego ...

Dlaczego warto sporządzić testament?

30 czerwca 2022
Testament jest jedyną możliwością powołania konkretnych osób do spadku oraz określenia wysokości ich udziałów. W przypadku braku testamentu dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Testament jest również jedyną możliwością rozporządzenia konkretnymi składnikami ...