Wypłacone zyski przedsiębiorstwa w spadku bez daniny solidarnościowej

30 czerwca 2022

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 7 czerwca 2022 r. korzystną interpretację indywidualną, dotyczącą daniny solidarnościowej od zysków osiągniętych przez przedsiębiorstwo w spadku.

Sprawa rozstrzygnięta przez Dyrektora KIS dotyczyła przedsiębiorstwa, którego działalność postanowili kontynuować spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy. Powołany zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku (wnioskodawczyni – żona zmarłego), planowała wypłacić zysk za 2021 r. właścicielom przedsiębiorstwa w spadku, w odpowiednich częściach. Jak stanowi art. 27 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (u.z.s.p.), właściciele przedsiębiorstwa w spadku mają prawo do udziału w zyskach i uczestniczą w stratach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Zysk w odpowiednich częściach wypłaca właścicielom przedsiębiorstwa w spadku zarządca sukcesyjny.

W tym przypadku zysk przedsiębiorstwa w spadku przekroczył 1 000 000,00 zł. Ponadto, w przypadku wypłaty części zysku należnego wnioskodawczyni, jako jednego z właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, należna jej kwota również miała przekraczać 1 000 000,00 zł.

Wnioskodawczyni zwróciła się z pytaniem do Dyrektora KIS, czy będzie ciążył na niej obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej z tytułu otrzymania zysku, o którym mowa w art. 27 u.z.s.p. osiągniętego w 2021 r. przez przedsiębiorstwo w spadku. Żona zmarłego stała na stanowisku, że danina solidarnościowa nie powinna obejmować zysków przedsiębiorstwa w spadku.

Przypomnijmy, osoby fizyczne mają obowiązek zapłacić daninę solidarnościową w wysokości 4% podstawy obliczenia, jeśli ich dochód po uwzględnieniu przewidzianych odliczeń przekroczy właśnie 1 000 000 zł. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko wnioskodawczyni. Uznał, że przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do wypłat, o których mowa w art. 27 u.z.s.p., tj. zysku wypłacanego w odpowiednich częściach właścicielom przedsiębiorstwa w spadku.

W konsekwencji, wypłacone zyski przedsiębiorstwa w spadku, nawet jeżeli przekraczającą 1 000 000,00 zł, nie powodują powstania obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej.

radca prawny, doradca podatkowy Magdalena Jabłońska

Artykuł na podstawie interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 7 czerwca 2022r., znak: 0114-KDIP3-2.4011.345.2022.2.MR