Czy zarząd sukcesyjny pozwala na sukcesję decyzji administracyjnych?

Czy zarząd sukcesyjny pozwala na sukcesję decyzji administracyjnych?

08 grudnia 2023
Wielu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zetknęło się z potrzebą uzyskania decyzji administracyjnej, która była warunkiem do prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zasadą jest, że decyzje takie nie ...

Wykaz i spis inwentarza – narzędzia ograniczające odpowiedzialność za długi spadkowe

01 grudnia 2023
Wykaz oraz spis inwentarza to narzędzia, które służą wykazaniu ograniczenia odpowiedzialności za długi wchodzące w skład spadku, który spadkobierca przyjął z dobrodziejstwem inwentarza. Czym się różnią? Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem ...

Umowa o zrzeczenie się prawa do zachowku – narzędzie do planowania spadkowego

10 listopada 2023
Przepis, który potwierdza, że spadkobierca ustawowy może zrzec się prawa do zachowku w całości lub w części obowiązuje już od jakiegoś czasu. Taka umowa może być ciekawym narzędziem do planowania spadkowego. ...

Co z umowami w przypadku śmierci przedsiębiorcy?

27 października 2023
Od chwili ustanowienia zarządu sukcesyjnego to zarządca sukcesyjny wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Co w takim ...

O fundatorze fundacji rodzinnej

20 października 2023
Najważniejszą osobą w fundacji rodzinnej jest fundator. To właśnie dzięki niemu powstaje fundacja rodzinna. To on ustala zasady jej funkcjonowania w statucie i wyposaża fundację rodzinną w majątek. Kto może ...

Co się dzieje z umowami o pracę po śmierci przedsiębiorcy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?

13 października 2023
Zarząd sukcesyjny ma za zadanie umożliwić kontynuację przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy, w okresie uregulowania spraw spadkowych przez spadkobierców. W wielu przypadkach nie uda się kontynuować pracy przedsiębiorstwa bez zatrzymania zespołu ...

Kto i w jakim trybie może powołać zarządcę sukcesyjnego?

06 października 2023
Zarząd sukcesyjny jest użyteczną instytucją, której głównym celem jest ułatwienie przedsiębiorcom zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w przypadku ich śmierci. Zarządcę sukcesyjnego mogą powołać podmioty wskazane w ustawie z dnia 5 ...

O organach fundacji rodzinnej

29 września 2023
Fundacja rodzinna jest rozwiązaniem, które pozwala na kontynuację biznesu oraz ochronę majątku w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie. Pozwala również na odseparowanie biznesu od rodziny, ponieważ majątek rodzinny staje się ...

Sprzedaż udziałów w odziedziczonej nieruchomości

25 sierpnia 2023
Na podstawie testamentu Jan powołał do spadku troje swoich dzieci i siostrzenicę, każde z nich w udziale po ¼. Dziedziczenie zostało potwierdzone prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku. Spadkobiercy nie ...

Czy dalszych krewnych ominie dziedziczenie ustawowe?

14 lipca 2023
Krąg spadkobierców ustawowych jest względnie stały. W ciągu ostatnich lat nie podlegał on modyfikacjom. Obecnie planowane są w tym zakresie zmiany. Sejm przyjął projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego. Nowela ma ograniczyć ...