Dyspozycja wkładem czyli jak zadbać o pieniądze w banku na wypadek śmierci?

Dyspozycja wkładem czyli jak zadbać o pieniądze w banku na wypadek śmierci?

17 maja 2024
Zapobiegliwi posiadacze rachunków bankowych często dokonują tzw. dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Co to oznacza i jakie wywołuje skutki? Polecenie dla banku na wypadek śmierci Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci ...

Czy osoby w związku partnerskim mogą po sobie dziedziczyć?

18 kwietnia 2024
Polskie prawo spadkowe określa dwie możliwe formy dziedziczenia – ustawowe oraz testamentowe. Spadkobiercy ustawowi zostali podzieleni na sześć grup, jednakże w żadnej z nich nie znalazł się partner lub partnerka ...

Zagraniczna nieruchomość w spadku. Prawo spadkowe którego państwa wybrać?

05 kwietnia 2024
Coraz częściej zdarza się, że w majątku spadkowym znajdują się składniki położone za granicą, w szczególności nieruchomości. Istotnym elementem planowania spadkowego jest w takiej sytuacji wybór właściwego prawa, które będzie ...

Spadek pusty, ale były darowizny. Jak liczyć przedawnienie roszczenia o zachowek?

23 lutego 2024
Zasadą jest, że do zapłaty zachowku zobowiązany jest spadkobierca testamentowy. Zdarzają się jednak sytuacje, w których spadkodawca cały majątek rozdysponuje w drodze darowizn, a wartość majątku spadkowego jest równa zeru. ...

Czy fundacja rodzinna zmieniła zasady ustalania podstawy do obliczania zachowku?

02 lutego 2024
Fundacja rodzinna wprowadziła wiele zmian w porządku prawnym. Zmiany obejmują również regulacje spadkowe, w tym dotyczące zachowku. Dotychczas przy obliczaniu zachowku doliczało się do spadku zapisy windykacyjne oraz darowizny dokonane ...

Miarkowanie zachowku przy uwzględnieniu sytuacji osobistej i majątkowej – nowa instytucja prawa spadkowego

15 stycznia 2024
Ustawodawca, uwzględniając liczne głosy doktryny oraz orzecznictwo, wprowadził ustawowy mechanizm korekty terminu płatności oraz wysokości roszczenia o zachowek. Uzasadnieniem sądowej ingerencji w roszczenie o zachowek będą względy osobiste i majątkowe ...

4. wydanie „Rozliczeń związanych ze spadkiem”

08 stycznia 2024
Nowe wydanie „Rozliczeń związanych ze spadkiem” autorstwa J. Bieluka już dostępne.  Nakładem wydawnictwa C. H. Beck ukazało się właśnie 4. wydanie książki autorstwa mecenasa Jerzego Bieluka „Rozliczenia związane ze spadkiem. ...

Czy zarząd sukcesyjny pozwala na sukcesję decyzji administracyjnych?

08 grudnia 2023
Wielu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zetknęło się z potrzebą uzyskania decyzji administracyjnej, która była warunkiem do prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zasadą jest, że decyzje takie nie ...

Wykaz i spis inwentarza – narzędzia ograniczające odpowiedzialność za długi spadkowe

01 grudnia 2023
Wykaz oraz spis inwentarza to narzędzia, które służą wykazaniu ograniczenia odpowiedzialności za długi wchodzące w skład spadku, który spadkobierca przyjął z dobrodziejstwem inwentarza. Czym się różnią? Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem ...

Umowa o zrzeczenie się prawa do zachowku – narzędzie do planowania spadkowego

10 listopada 2023
Przepis, który potwierdza, że spadkobierca ustawowy może zrzec się prawa do zachowku w całości lub w części obowiązuje już od jakiegoś czasu. Taka umowa może być ciekawym narzędziem do planowania spadkowego. ...