Mieszkanie ze spadku sprzedane – co podlega podziałowi pomiędzy spadkobierców? Zasada surogacji w dziale spadku

Mieszkanie ze spadku sprzedane – co podlega podziałowi pomiędzy spadkobierców? Zasada surogacji w dziale spadku

16 czerwca 2023
Moment odziedziczenia spadku i jego podział pomiędzy spadkobierców często dzieli długi okres czasu. Przedmioty należące do spadku mogą w tym czasie zostać sprzedane, zniszczone, czy zużyte. W jaki sposób uwzględnić ...

Czy każdy spadkobierca ustawowy może dochodzić zachowku?

19 kwietnia 2023
Zachowek to roszczenie pieniężne, które przysługuje osobom najbliższym spadkodawcy, gdy nie otrzymały należnego im udziału w spadku. Jednak nie każdy spadkobierca ustawowy może żądać zachowku po zmarłym. Kto więc ma ...

Jak opodatkowane jest nabycie w drodze dziedziczenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej?

04 kwietnia 2023
Zasadą jest, że nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem dziedziczenia podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Od tej reguły istnieje jednak sporo wyjątków. Preferencyjne zasady dotyczą m.in. nabycia ...

Czym jest transmisja spadku?

21 marca 2023
Transmisja prawa do spadku jest uregulowana w art. 1017 Kodeksu Cywilnego: Jeżeli przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku spadkobierca zmarł nie złożywszy takiego oświadczenia, ...

Służebność mieszkania na darowanej nieruchomości pomniejsza zachowek

08 marca 2023
W praktyce zdarza się, że spadkodawca dąży do uregulowania swoich spraw majątkowych jeszcze za życia. Często dochodzi do sytuacji, w których przekazuje swoje mieszkanie wybranej osobie w drodze umowy darowizny. ...

Jak przedłużyć czas trwania zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku?

02 marca 2023
Zarząd sukcesyjny jest instytucją tymczasową, która ma umożliwić spadkobiercom uregulowanie spraw związanych ze spadkobraniem, zapewniając jednocześnie ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wygasa z upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Co w ...

Obrót nieruchomościami rolnymi a fundacja rodzinna

09 lutego 2023
Prezydent podpisał już ustawę o fundacjach rodzinnych. To doskonałe narzędzie do przeprowadzenia sukcesji majątku rodzinnego, również tego, w którego skład wchodzą nieruchomości rolne. Specyfika obrotu nieruchomościami rolnymi nasuwa jednak szereg ...

Sukces światowych fundacji rodzinnych

31 stycznia 2023
Na świecie fundacje rodzinne funkcjonują z wielkim powodzeniem od wielu lat. Polski projekt ustawy o fundacji rodzinnej czerpie z dotychczasowych doświadczeń państw europejskich. Jeszcze tylko podpis Prezydenta, publikacja ustawy i ...

Fundacja rodzinna – ustawa uchwalona przez Sejm

09 stycznia 2023
Od dawna wyczekiwany projekt ustawy o fundacji rodzinnej został 14 grudnia 2022 r. przegłosowany w Sejmie. Trafi na posiedzenie Senatu planowane na 11–13 stycznia 2023 r. oraz do Prezydenta RP. ...

Kto może być zarządcą sukcesyjnym?

30 czerwca 2022
Zarządca sukcesyjny pełni kluczową rolę w instytucji zarządu sukcesyjnego. Jest osobą, która działając na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, zajmuje się prowadzeniem bieżących spraw przedsiębiorstwa przez okres trwania zarządu sukcesyjnego. ...