Zarząd sukcesyjny sposobem na sprawne dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Zarząd sukcesyjny sposobem na sprawne dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

30 czerwca 2022
Śmierć przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność na podstawie wpisu do CEIDG może powodować szereg komplikacji na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego oraz podatkowego. Płynne przejęcie prowadzonej działalności gospodarczej przez spadkobierców może ...

Wypłacone zyski przedsiębiorstwa w spadku bez daniny solidarnościowej

30 czerwca 2022
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 7 czerwca 2022 r. korzystną interpretację indywidualną, dotyczącą daniny solidarnościowej od zysków osiągniętych przez przedsiębiorstwo w spadku. Sprawa rozstrzygnięta przez Dyrektora KIS dotyczyła przedsiębiorstwa, którego ...

Dlaczego warto sporządzić testament?

30 czerwca 2022
Testament jest jedyną możliwością powołania konkretnych osób do spadku oraz określenia wysokości ich udziałów. W przypadku braku testamentu dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Testament jest również jedyną możliwością rozporządzenia konkretnymi składnikami ...

Wydziedziczenie

30 czerwca 2022
Testamentem można wydziedziczyć wskazane osoby, pozbawiając ich w ten sposób zachowku. Uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy dziedziczyliby na podstawie ustawy.  Wydziedziczenie jest możliwe, jeżeli osoba: ...

Podstawowe założenia funkcjonowania fundacji rodzinnej

30 czerwca 2022
Projekt ustawy o fundacji rodzinnej szczegółowo określa założenia jej funkcjonowania. Przede wszystkim fundacja rodzinna zarządza i zapewnia ochronę majątku fundatora i spełnia określone świadczenia na rzecz beneficjenta. Choć przepisy o ...

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości bez podatku

14 czerwca 2022
Spadkobiercy nie muszą czekać ze sprzedażą odziedziczonej nieruchomości pięciu lat od momentu nabycia spadku, aby uniknąć opodatkowania. W  przypadku dziedziczenia przepisy podatkowe są nieco łagodniejsze. Zgodnie z zapisami ustawy o ...

Fundacja rodzinna sposobem na kumulowanie rodzinnego majątku

13 czerwca 2022
Choć na razie ogłoszono jedynie projekt ustawy o fundacji rodzinnej, to już spotyka się z dużym zainteresowaniem. Wielu przedsiębiorców dostrzega w fundacji rodzinnej szansę na zabezpieczenie biznesu i ochronę majątku ...